Blog Image

Parkers Gårds Anslagstavla

Parkers Gårds Anslagstavla

Detta är en anslagstavla för medlemmarna i Parkers Gårds samfällighetsförening. Syftet med anslagstavlan är att medlemmarna skall kunna kommunicera med varandra på ett lättare sätt. Inläggen skall vara konstruktiva. Kränkande kommentarer hör inte hemma här.

Vill Du vara aktiv på bloggen, skicka då din mailadress till styrelsen@parkersgard.se så lägger vi upp dig som användare. Då kommer du också få notifieringsmail när något nytt skrivs av andra"

Kommentar Årsstämma

Förbättringsförslag Posted on fre, maj 10, 2019 18:08:56

Kommentar till Sven-Erik Rohdins inlägg ”Dålig uppslutning på årsstämma”

Jag instämmer fullständigt med allt som Sven-Erik Rohdin har skrivit.

Varje ord känns helt rätt.

Skrivningen är tydlig, vilar på stadgarna och skriven i en vänlig ton.

Mycket bra!
Dålig uppslutning på årsstämma

Förbättringsförslag Posted on tor, april 04, 2019 11:31:11

Det klagas på dålig uppslutning på våra årsstämmor. Detta med all rätt !! och har varit så en längre tid ,då det minskar varje år. Kanske kan det vara att man inte känner att man är delaktig och att det känns färdigt när man kommer på mötena ? och att det flera år i rad behövt påpekats att en riktig redovisning av ekonomin skall vara med i utskicket av årsstämman.
Kanske vill man också som brukligt är få med ekonomiska beslut ,som förväntas komma med på stämman ,så att man inte uppfattar det som en kupp, när det plötsligt dyker upp ett förslag att höja arvoden med 50% till styrelsen ( som någon bara tycker ) ??? Jag är väldigt tveksam om det får gå till så ?? Det är nog många som vill kunna vara förberedda på ett brukligt sätt med all den förväntade info. som man behöver sätta sig in i innan ett årsmöte.
Speciellt ekonomiska beslut ,brukar kunna väcka folk att komma och höra en saklig förklaring till förändring.
Det finns säkert många anledningar i dagens uppbokade samhälle ,som gör att medlemmarna prioriterar annat…? … så att hitta rätt anledningar som gör att man prioriterar PG-möten, städdagar o.dyl. kanske är något att jobba på för alla, som kan tänkas komma med någon bra lösning .Sandlåda i område I

Förbättringsförslag Posted on tor, september 17, 2015 08:42:09

Sandlådan är färdig och skulle behöva ett ”kattnät”.
Finns det någon som skulle vilja sy ihop ett nät?

Hör av er!

OrdfSoprummet i område 3

Förbättringsförslag Posted on sön, maj 18, 2014 20:12:00

Nu när vi har bara två soprum har jag funderat lite på vad det tredje kan användas till. Har också pratat med flera grannar som bor i område 3 och precis som jag har olika idéer.

Mötte även vår ordförande och yppade mina tankar. Där tog det stopp. Beslut verkar ha tagits utan att vi som blivit av med ett förråd fått tid och möjlighet att lämna in förslag om vad det f d soprummet kan användas. Som jag förstod det så ska soprummet bli ett varmförråd för samfälligheten. Det är inte ett varmförråd idag även om det är isolerat?! Att göra om detta ökar kostnader för föreningen som vi medlemmar ej har godkänt eller fått information om.

Jag har alltså funderat och även lyssnat till flera grannar som mycket väl kan tänka sig att använda soprummet till cykelrum istället, (med möjlighet att hänga dem). En anledning till detta förslag är att de hushåll som är fler än en har inte lika lätt att förvara mer än en cykel i det egna förrådet.

Jag anser, precis som andra grannar till mig, att vi, i delomr 3, bör få större inflytande i hur soprummet ska bäst nyttjas och komma att tjäna oss bäst. Vi har inte så många barn/ungdomsfamiljer och en mångfald av människors åldrar gynnar områdets attraktionsvärde. Så att göra om soprum till cykelrum underlättar att vara ett flerpersonhushåll. Så tänker jag och jag vill härmed yppa detta förslag så att det inte blir försent för fler att lämna in synpunkter och andra förslag.

Förändringarna lär ju kosta så det vore bra att vi i samf får reda på vad de olika förlagen kostar innan beslut fattas. Är det endast styrelsen som har beslutsrätt eller är det vi medlemmar tillsammans?

Som sagt, vi är flera som har synpunkter men jag har inte sett dem på anslagstavlan. Kommentera gärna detta, medhåll eller inte…

God Kväll!
P.G.47// V. BergGemensamma grönytor

Förbättringsförslag Posted on fre, februari 14, 2014 11:05:05

Hej,

Vi behöver med gemensamma krafter ta tag i arrangemanget kring containerplatsen. Vilka buskar ska vi köpa in? Ska vi ha buskar? Ska vi anlägga ny gräsmatta? Behöver vi se över våra lekplatser i år? Annat i vårt gemensamma område som vi behöver se över? Detta arrangemang kräver deltagare och idéer. Hjälp styrelsen att brainstorma så att vi kommer vidare. Finns det sakkunniga i området som vi kan dra nytta av? Bör vi istället ta in en vaktmästare i området och betala för dess uppdrag?

Gå ut och prata med era grannar och lämna er åsikt! Alla är inte anslutna till denna chatt ännu.

//Sarah Jevrem genom styrelsenMail då ngt nytt kommer på hemsidan

Förbättringsförslag Posted on fre, oktober 25, 2013 16:50:01

Såsom fibermötet.
Hade missat det totalt om inte Sven-Erik kommenterat på anslagstavlan.

Vore kalas med ett mail.

Hälsar vi på 2 an