Det klagas på dålig uppslutning på våra årsstämmor. Detta med all rätt !! och har varit så en längre tid ,då det minskar varje år. Kanske kan det vara att man inte känner att man är delaktig och att det känns färdigt när man kommer på mötena ? och att det flera år i rad behövt påpekats att en riktig redovisning av ekonomin skall vara med i utskicket av årsstämman.
Kanske vill man också som brukligt är få med ekonomiska beslut ,som förväntas komma med på stämman ,så att man inte uppfattar det som en kupp, när det plötsligt dyker upp ett förslag att höja arvoden med 50% till styrelsen ( som någon bara tycker ) ??? Jag är väldigt tveksam om det får gå till så ?? Det är nog många som vill kunna vara förberedda på ett brukligt sätt med all den förväntade info. som man behöver sätta sig in i innan ett årsmöte.
Speciellt ekonomiska beslut ,brukar kunna väcka folk att komma och höra en saklig förklaring till förändring.
Det finns säkert många anledningar i dagens uppbokade samhälle ,som gör att medlemmarna prioriterar annat…? … så att hitta rätt anledningar som gör att man prioriterar PG-möten, städdagar o.dyl. kanske är något att jobba på för alla, som kan tänkas komma med någon bra lösning .