Blog Image

Parkers Gårds Anslagstavla

Parkers Gårds Anslagstavla

Detta är en anslagstavla för medlemmarna i Parkers Gårds samfällighetsförening. Syftet med anslagstavlan är att medlemmarna skall kunna kommunicera med varandra på ett lättare sätt. Inläggen skall vara konstruktiva. Kränkande kommentarer hör inte hemma här.

Vill Du vara aktiv på bloggen, skicka då din mailadress till styrelsen@parkersgard.se så lägger vi upp dig som användare. Då kommer du också få notifieringsmail när något nytt skrivs av andra"

Rensat rabatt

Uncategorised Posted on tor, april 30, 2020 17:57:26

Jag har rensat rabatten vid sidan om och bakom tvättplatsen.
Irma Svensson PG 10Kommentar Årsstämma

Förbättringsförslag Posted on fre, maj 10, 2019 18:08:56

Kommentar till Sven-Erik Rohdins inlägg ”Dålig uppslutning på årsstämma”

Jag instämmer fullständigt med allt som Sven-Erik Rohdin har skrivit.

Varje ord känns helt rätt.

Skrivningen är tydlig, vilar på stadgarna och skriven i en vänlig ton.

Mycket bra!
Städdag 12/5

Generellt Posted on tor, maj 02, 2019 20:42:36

Hej!

Jag har idag gjort mitt arbetspass i rabatten utanför PG 21.

Är bortrest på städdagen.

Hälsningar

Irma Svensson PG 10Årsstämman

Generellt Posted on tis, mars 26, 2019 16:55:18

Tack Oscar för att du delat ut Resultatrapport och Balansrapport till alla

hälsar

Irma svensson PG 10Kommande Årsstämma

Generellt Posted on ons, mars 20, 2019 15:26:46

I kallelsen till Årsstämma 2019 saknades två papper.

Lite vackert citerar jag från Årsstämma 10/4 2018

….. ”Påpekande från mötesdeltagare att man önskar få posterna inom driften specificerade , detta kommer att delas ut i efterhand i år och finnas följande år.…. (Förra året kom Resultatrapport och Balansrapport för 1:a kvartalet efter ett par veckor. Efter påpekande kom Resultatrapport för hela året i september. Balansrapport kom inte.)

Om någon i styrelsen eller någon av revisorerna kopierar 2018 års Resultatrapport och Balansrapport från Micaels (HM Konsult) bokföringsprogram där posterna är specificerade så kan jag gärna hjälpa till och dela ut dessa papper denna veckan.

Vänligen

Irma Svensson PG 10