Jag har rensat rabatten vid sidan om och bakom tvättplatsen.
Irma Svensson PG 10