I kallelsen till Årsstämma 2019 saknades två papper.

Lite vackert citerar jag från Årsstämma 10/4 2018

….. ”Påpekande från mötesdeltagare att man önskar få posterna inom driften specificerade , detta kommer att delas ut i efterhand i år och finnas följande år.…. (Förra året kom Resultatrapport och Balansrapport för 1:a kvartalet efter ett par veckor. Efter påpekande kom Resultatrapport för hela året i september. Balansrapport kom inte.)

Om någon i styrelsen eller någon av revisorerna kopierar 2018 års Resultatrapport och Balansrapport från Micaels (HM Konsult) bokföringsprogram där posterna är specificerade så kan jag gärna hjälpa till och dela ut dessa papper denna veckan.

Vänligen

Irma Svensson PG 10