Kommentar till Sven-Erik Rohdins inlägg ”Dålig uppslutning på årsstämma”

Jag instämmer fullständigt med allt som Sven-Erik Rohdin har skrivit.

Varje ord känns helt rätt.

Skrivningen är tydlig, vilar på stadgarna och skriven i en vänlig ton.

Mycket bra!