Hej,

Vi behöver med gemensamma krafter ta tag i arrangemanget kring containerplatsen. Vilka buskar ska vi köpa in? Ska vi ha buskar? Ska vi anlägga ny gräsmatta? Behöver vi se över våra lekplatser i år? Annat i vårt gemensamma område som vi behöver se över? Detta arrangemang kräver deltagare och idéer. Hjälp styrelsen att brainstorma så att vi kommer vidare. Finns det sakkunniga i området som vi kan dra nytta av? Bör vi istället ta in en vaktmästare i området och betala för dess uppdrag?

Gå ut och prata med era grannar och lämna er åsikt! Alla är inte anslutna till denna chatt ännu.

//Sarah Jevrem genom styrelsen