Nu när vi har bara två soprum har jag funderat lite på vad det tredje kan användas till. Har också pratat med flera grannar som bor i område 3 och precis som jag har olika idéer.

Mötte även vår ordförande och yppade mina tankar. Där tog det stopp. Beslut verkar ha tagits utan att vi som blivit av med ett förråd fått tid och möjlighet att lämna in förslag om vad det f d soprummet kan användas. Som jag förstod det så ska soprummet bli ett varmförråd för samfälligheten. Det är inte ett varmförråd idag även om det är isolerat?! Att göra om detta ökar kostnader för föreningen som vi medlemmar ej har godkänt eller fått information om.

Jag har alltså funderat och även lyssnat till flera grannar som mycket väl kan tänka sig att använda soprummet till cykelrum istället, (med möjlighet att hänga dem). En anledning till detta förslag är att de hushåll som är fler än en har inte lika lätt att förvara mer än en cykel i det egna förrådet.

Jag anser, precis som andra grannar till mig, att vi, i delomr 3, bör få större inflytande i hur soprummet ska bäst nyttjas och komma att tjäna oss bäst. Vi har inte så många barn/ungdomsfamiljer och en mångfald av människors åldrar gynnar områdets attraktionsvärde. Så att göra om soprum till cykelrum underlättar att vara ett flerpersonhushåll. Så tänker jag och jag vill härmed yppa detta förslag så att det inte blir försent för fler att lämna in synpunkter och andra förslag.

Förändringarna lär ju kosta så det vore bra att vi i samf får reda på vad de olika förlagen kostar innan beslut fattas. Är det endast styrelsen som har beslutsrätt eller är det vi medlemmar tillsammans?

Som sagt, vi är flera som har synpunkter men jag har inte sett dem på anslagstavlan. Kommentera gärna detta, medhåll eller inte…

God Kväll!
P.G.47// V. Berg