Blog Image

Parkers Gårds Anslagstavla

Parkers Gårds Anslagstavla

Detta är en anslagstavla för medlemmarna i Parkers Gårds samfällighetsförening. Syftet med anslagstavlan är att medlemmarna skall kunna kommunicera med varandra på ett lättare sätt. Inläggen skall vara konstruktiva. Kränkande kommentarer hör inte hemma här.

Vill Du vara aktiv på bloggen, skicka då din mailadress till styrelsen@parkersgard.se så lägger vi upp dig som användare. Då kommer du också få notifieringsmail när något nytt skrivs av andra"

Vattnet stängs av i delar av centrala Stenungsund

Styrelsen informerar Posted on tor, april 21, 2022 19:28:47

På grund av underhållsarbete på vattennätet kommer vattnet att stängas av i delar av centrala Stenungsund måndag 25 april mellan klockan 08-15.

Berörda gator/områden
– Södra vägen
– Nytorps backe
– Parkers gård
– Kolningsberget (eventuellt).

Arbetet påbörjas måndag 25/4 klockan 08:00 och beräknas vara klart klockan 15:00. Vattentank kommer att finnas utsatt vid Parkers gård och vid korsningen Södra vägen och Nytorps backeBastun avstängd

Styrelsen informerar Posted on tor, januari 28, 2021 19:05:14

Vi har haft en översvämning i duschutrymmet/relaxrummet vid bastun. Försäkringsbolaget är inkopplat och efter besiktning fann man en mindre fuktskada i golvet, väggarna. Tillsvidare är bastun därför avstängd i avvaktan på hur vi går vidare.

/StyrelsenSvar till laddstolpar och solpaneler

Styrelsen informerar Posted on tor, december 17, 2020 19:16:26

Hej,
Vi i styrelsen vill förtydliga att vi sedan ett år tillbaka tittar på vad det finns för möjligheter i vårt område för framtiden angående laddstationer för fordon.
Vi skickade ut en enkät gällande hybrid- och elbilar där 38 av 61 fastigheter svarade.
Resultatet –
 24 stycken kommer inte att skaffa Hybrid- eller elbil inom överskådlig tid.
 1 har redan hybridbil
 9 st avser att skaffa en el-/hybridbil inom 1-3 år
 7 st avser att skaffa en el-/hybridbil inom 3-5 år
(som ni ser har flera bockat i båda de två sista alternativen)
Vi bedömer att behovet kommer att finnas i framtiden och vill ligga i framkant och vara förberedda om detta sker.
Styrelsen, som arbetar på fast arvode om 12000kr/år och post, har inte spenderat en krona i denna fråga och är mycket väl medvetna om att det krävs ett stämmobeslut i Parkers Gårds Samfällighet för att gå vidare.
Vi tänker dock att det inte kostar något att tänka och vidhåller att transparens i vårt uppdrag är positivt.
Vi sonderar vad som finns och tittar på olika lösningar. Intresset i vårt område är inte särskilt stort just nu och de som inte har behovet ska heller inte belastas, men garage och mark i vår gemensamma samfällighet påverkas om en enskild fastighetsägare vill göra en egen installation. Hur påverkas vår försäkring? Räcker elnätet till? -till hur många?
Om en fastighetsägare flyttar – tillfaller utrustningen föreningen eller ska installationen återställas? Behöver byggnaden brandisoleras? Etc.
Även om några startar en egen förening för laddstolpar kommer dessa frågor att påverka alla och vi blir involverade ändå…

Slutligen vill vi också poängtera att ingen i styrelsen har hybrid eller elbil, men är enade om att det är bra att tänka på miljön.

Vänliga hälsningar StyrelsenÅrstämman

Styrelsen informerar Posted on sön, mars 15, 2020 21:39:11

På grund av risken för smittspridning av Corona-virus
kommer årets föreningsstämma att senareläggas.


Vi delar ut allt material inför stämman redan nu och följer upp med kompletteringar allteftersom.
Under tiden kan medlemmarna ställa eventuella frågor eller kommentarer till styrelsen och lägga på föreningens brevlåda.

Information följer så snart som möjligt.

/StyrelsenSoprum

Styrelsen informerar Posted on tis, september 24, 2019 17:37:51

Det har åter börjat att lukta dåligt i våra soprum. För allas vår trevnad är det viktigt att alla påsar som slängs är ordentligt tillslutna. Följ de anvisningar som finns anslagna på väggen ovanför sopkärlen och lägg alltid den bruna påsen i en ny påse för att undvika läckage. Föreningen har avtal med ett företag som tvättar sopkärlen, men det hjäper inte om vi slänger påsar som läcker.

StyrelsenFörändringar hos hemsideleverantören

Styrelsen informerar Posted on tis, september 03, 2019 18:38:26

Hej,

Anslagstavlan har flyttats till ny miljö och format hos webhotellet som vi har. Sidan kan ligga nere en stund innan vi fått kläm på hur det fungerar.

Harald ThorstensenStäddag

Styrelsen informerar Posted on lör, augusti 31, 2019 16:30:02

Hej,
Torsdag 19 sep kl.18 är det städdag. Kaffe och fika serveras i sedvanlig ordning i gemensamhetslokalen.
Kan du inte den dagen men ändå vill göra en insats, meddela områdesansvarig eller skriv här på anslagstavlan vad du ämnar göra.

Varmt välkomna!
StyrelsenStäddag

Styrelsen informerar Posted on fre, juni 28, 2019 18:34:01

Hej alla trevliga grannar på Parker Gård,

Nu är det snart dags för en gemensam insats för för att hålla allas år utemiljö i fint skick.
Måndag 8 juli kl.18.00 träffas vi, för att i första hand klippa, buskar och dylikt.
Kan du inte den dagen, men ändå vill göra en insats meddela områdesansvarig
eller skriv på anslagstavlan vad du ämnar göra
Kaffe med fika serveras i sedvanlig ordning

Varmt välkomna!
StyrelsenNästa »