Hej alla trevliga grannar på Parker Gård,

Nu är det snart dags för en gemensam insats för för att hålla allas år utemiljö i fint skick.
Måndag 8 juli kl.18.00 träffas vi, för att i första hand klippa, buskar och dylikt.
Kan du inte den dagen, men ändå vill göra en insats meddela områdesansvarig
eller skriv på anslagstavlan vad du ämnar göra
Kaffe med fika serveras i sedvanlig ordning

Varmt välkomna!
Styrelsen