Hej,
Torsdag 19 sep kl.18 är det städdag. Kaffe och fika serveras i sedvanlig ordning i gemensamhetslokalen.
Kan du inte den dagen men ändå vill göra en insats, meddela områdesansvarig eller skriv här på anslagstavlan vad du ämnar göra.

Varmt välkomna!
Styrelsen