Blog Image

Parkers Gårds Anslagstavla

Parkers Gårds Anslagstavla

Detta är en anslagstavla för medlemmarna i Parkers Gårds samfällighetsförening. Syftet med anslagstavlan är att medlemmarna skall kunna kommunicera med varandra på ett lättare sätt. Inläggen skall vara konstruktiva. Kränkande kommentarer hör inte hemma här.

Vill Du vara aktiv på bloggen, skicka då din mailadress till styrelsen@parkersgard.se så lägger vi upp dig som användare. Då kommer du också få notifieringsmail när något nytt skrivs av andra"

Laddboxar i Garage

Uncategorised Posted on sön, mars 24, 2024 13:54:33

Hej
Var på Årsstämman den 19 mars och konstaterade att det finns delade åsikter och många frågor om planerade laddboxar i våra garage. Vill att ni noterar att jag är mot att föreningen jobbar för laddstationer i vår gemensamhetsanläggning. Tycker att det fanns många oklarheter i det förslag som presenterades på mötet och jag anser det finns stora risker att framtida kostnader kommer att belasta föreningen och indirekt vi medlemmar som inte vill vara med.Vill att ni noterar följande förslag som en motion:De medlemmar som vill ha laddboxar går samman och bildar en egen arbetsgrupp som driver frågan och i förlängningen bildar en egen samfällighet som tar ansvar för både nyinvestering och framtida kostnader för en sådan anläggning.
 Det skulle bli ett mycket tydligare gränssnitt gentemot befintlig förening (gemensamhetsanläggning) och de medlemmar som inte vill vara med. Vad jag har läst så är detta det normala förfarandet när inte samtliga medlemmar vill vara med.

Mvh  N.Olsson  34Laddstolpar och solpaneler

Uncategorised Posted on mån, december 07, 2020 10:35:02

Hej, efter tagit del av styrelsens brev (I huvet på en gammal gubbe) blir jag förvånad att styrelsen ägnar sig åt saker som ligger utanför samfällighetens egendomsansvar. Jag påtalade detta redan förra året men styrelsen verkar strunta i detta. Vad jag vet har inte styrelsen mandat från oss samtliga att driva dessa frågor på vår bekostnad utan gör detta ändå. Jag länkar lantmäteriets villkor för att installera laddstolpar där det tydligt framgår vad som gäller. Antar att samma regler gäller för solceller.

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfälligheter/gemensmhetsanläggningar/laddstolpar-for-elbil-pa- gemensam-parkeringsplats

För er som vill ha en papperskopia på ovan dokument vänligen hör av er till mej.

Jag och fler medlemmar är emot detta. Jag önskar att styrelsen omedelbart slutar jobba med dessa frågor.

De som är intresserade av laddstolpar och solceller får bilda en egen förening (samfällighet) och driva dessa frågor på egen bekostnad.

Bästa hälsningar/ Negar Olsson (34)