Hej, efter tagit del av styrelsens brev (I huvet på en gammal gubbe) blir jag förvånad att styrelsen ägnar sig åt saker som ligger utanför samfällighetens egendomsansvar. Jag påtalade detta redan förra året men styrelsen verkar strunta i detta. Vad jag vet har inte styrelsen mandat från oss samtliga att driva dessa frågor på vår bekostnad utan gör detta ändå. Jag länkar lantmäteriets villkor för att installera laddstolpar där det tydligt framgår vad som gäller. Antar att samma regler gäller för solceller.

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfälligheter/gemensmhetsanläggningar/laddstolpar-for-elbil-pa- gemensam-parkeringsplats

För er som vill ha en papperskopia på ovan dokument vänligen hör av er till mej.

Jag och fler medlemmar är emot detta. Jag önskar att styrelsen omedelbart slutar jobba med dessa frågor.

De som är intresserade av laddstolpar och solceller får bilda en egen förening (samfällighet) och driva dessa frågor på egen bekostnad.

Bästa hälsningar/ Negar Olsson (34)