Hej
Var på Årsstämman den 19 mars och konstaterade att det finns delade åsikter och många frågor om planerade laddboxar i våra garage. Vill att ni noterar att jag är mot att föreningen jobbar för laddstationer i vår gemensamhetsanläggning. Tycker att det fanns många oklarheter i det förslag som presenterades på mötet och jag anser det finns stora risker att framtida kostnader kommer att belasta föreningen och indirekt vi medlemmar som inte vill vara med.Vill att ni noterar följande förslag som en motion:De medlemmar som vill ha laddboxar går samman och bildar en egen arbetsgrupp som driver frågan och i förlängningen bildar en egen samfällighet som tar ansvar för både nyinvestering och framtida kostnader för en sådan anläggning.
 Det skulle bli ett mycket tydligare gränssnitt gentemot befintlig förening (gemensamhetsanläggning) och de medlemmar som inte vill vara med. Vad jag har läst så är detta det normala förfarandet när inte samtliga medlemmar vill vara med.

Mvh  N.Olsson  34