Söndag 12 maj kl. 11 är det dags för årets första städdag.
Har ni inte möjlighet att medverka just den dagen, kan ni kanske en annan dag?
Meddela i så fall områdesansvarig eller på anslagstavlan vad ni gör och om ni gör det före eller efter städdagen.
Kaffe, kokt och grillad korv serveras i eller utanför gemensamhetslokalen.

VARMT VÄLKOMNA smiley

Styrelsen