Grovsopscontainrar kommer till Parkers gård i vecka 23. Vill ni veta exakt dag så kontakta Stenungsunds kommun