Varning; Info ERBJUDANDE

FAKTA

Några av värstingarna på Svarta listan

…………. Husex
AB …………………

Källa: Råd & Rön

OBS. Erbjudandet avseende ventilationsrengöring med
avsändare HUSEX är inte på något sätt sanktionerat av Styrelsen.

Tyvärr är erbjudandet formulerat på ett sådant sätt att man
lätt kan förledas få den uppfattningen! Vi vill kraftigt poängtera för Parkers
Gårds medlemmar att risken med att köpa tjänsten enligt erbjudandet ligger helt
på Ert eget ansvar.

Vi ber medlemmarna att informera Era grannar om detta
meddelande.

Sök gärna mer info på nätet. Sökord husex

Styrelsen gm Lars Hagelin, ordf.