I
huvet på en gammal gubbe ….. igen! Skrivet i oktober 2018.

Sitter här och läser det jag skrev den 19 februari
förra året och funderar ännu på finanserna i vår Samfällighetsförening, (långt
ord som hädanefter förkortas PGS – åtminstone i mina skrivelser).

Nu, snart två år senare, konstaterar jag att allt
arbete har burit frukt och att PGS’s ekonomi pekar åt rätt håll.

Styrelsen kan konstatera att vi inte har behov av
att kompensera avgiften för årets ökningar av driftskostnaderna, varför vi avvaktar
tills de nya tarifferna för nästa år, 2019, ligger framme.

Vi har genomfört den hittills största
enskilda investeringen, garageportarna, samt en stor del av renovering,
föryngring och målning av garagen. Återstår dubbel-garagen (2 våningar) som ska
målas och bytas brädor på under våren 2019.

Vi har också
monterat belysning med rörelsesensorer. Ytterligare en ska upp vid de övre
garagen.

Våra soprum är nu utrustade med joniseringsmaskiner
samt ventilation vilket väsentligt förbättrat atmosfären i soprummen. Glädjande
nog är kanske att medlemmarna också förbättrat hanteringen och inpackningen av
soporna i såväl de brännbara (gröna) som
de komposterbara (bruna) kärlen.
Jätteroligt!!

Förändringen av styrelsen från tre till fem
medlemmar har slagit mycket väl ut. Arbetsuppgifterna har blivit bättre
definierade och fördelats jämnare mellan deltagarna och lämnat mer tid att
fördjupa sig i arbetet.

Vi kommer snart också påbörja
omförhandling/förlängning av fiberanslutningen med Telia. Mycket har förändrats
i mediabruset, vilket kan medföra förändringar i avtalet med avseende på
användningen av smartphones/ streaming för TV-tittandet.

Vi avvaktar fortfarande med eventuella åtgärder
beträffande el-uttag för el/hybrid bilar. Om någon medlem avser att köpa ny bil
föreslår vi att ni kontaktar styrelsen.

Mvh//Lars Hagelin, ordf.