Städdag söndag 23 sep kl.11-14.

Denna dagen fokuserar vi på att klippa och ansa buskar.

Vi vill verkligen vädja till er att hjälpa till, kan ni inte den dagen kan ni kanske en annan dag.

Meddela då gärna områdesansvarig eller på anslagtavlan vad ni ämnar att göra och om ni gör det efter det före eller efter städdagen.

Korv och fika serveras som vanligt i gemensamhetslokalen.

Varmt välkomna

Styrelsen