Söndag 6 maj kl. 11 samlas vi för årets första städdag.
Gemensam fika efteråt.

Hjärtligt välkomna alla.
Styrelsen