Hej,

På kallelsen till stämman står det fel dag.

Det ska vara tisdag 10 april, ny kallelse kommer att delas ut.

Glad Påsk

Lena