Den mänskliga faktorn har varit framme igen:
Man lägger in betalningsdagen manuellt och det hade blivit ett fel”tyrk” för en medlem.
Naturligtvis gäller fortfarande den sista bankdagen för respektive kvartal.

Vi har också uppdaterat hemsidan.

Mvh//ordf