Ett stort tack till Kjell Backsell och Lars Vikström som idag avslutat ett stort och mycket väl utfört renoveringsarbete av de två översta garagen.

Lars, Lotta och Lena