Nu finns protokollet från årsstämman 2017 uppsatt på anslagstavlorna utanför styrelserummet samt de båda soprummen.

Lena Hedlund