Hej alla på Parkers gård
På sön den 7 maj kl 11:00 har vi städdag .Vi skall bl.a. annat fixa till kanten på den stora slänten och det som snöplogen förstört på gångvägen ner mot skolan . Och det vanliga , städa ur rabatter . Behövs även tvätta fönster i föreningslokalen . Vill någon baka en kaka så går det också fint . Alla kan göra något … gammal som ung
Hjärtligt Välkomna ?