På anslagstavlorna i gemensamhetslokalen och de båda soprummen finns nu en ny rutin avseende tillsynen av soprummen uppsatt.

Styrelsen