Styrelsen önskar få in synpunkter på de förslag till skötsel av grönytor samt nyttjande av garage och p-platser som delades ut i samtliga brevlådor i början av december 2016.

Styrelsen