Jag upptäckte idag vid ca 12.30 – tiden 2 pojkar, ca 8 – 10 år, som tände på någonting som gav ett rökmoln. När de upptäckte mig sprang de nerför backen mot skolan och fotbollsplanen.
Jag försöker få kontakt med lokalpolisen.

Vill be samtliga i föreningen att vara uppmärksamma på ungdomars (och andras) aktiviteter inom Parkers Gård.

PS. Händelsen inträffade vid/under verandan PG 30-31. DS

Ordf