Det gör mig verkligen besviken att notera vissa medlemmars bristande respekt för styrelsens beslut att reglera parkeringen inom vårt område.

1 Garaget SKA användas för bilparkering.
2 Parkering i backen är förbjuden under vintersäsongen!
3 Att man har en ”stor” bil innebär ingen befrielse från kravet att garaget ska användas för bilparkering. Om någon undrar över punkt 3 föreslås att ni tar kontakt med ordförande.
4 För övrigt gäller att firmabilar bör parkeras på firman.

Om vi ska klara av att parkera medlemmarnas fordon på de 61 garageplatser samt 28 fasta uteplatser, krävs att ALLA ställer upp solidariskt på de villkor som styrelsen anger.

Ordf.