Parkering inom Parkers Gårds Samfällighetsförening

Inom området finns det 61 garageplatser samt 28 markerade platser. De markerade platserna skall även fungera som gästplatser.

Allt fler fastighetsägare har mer än en bil, en av bilarna måste då parkera på en markerad plats.

För att parkeringen skall fungera, måste vi alla hjälpas åt. Garageplatsen måste användas vid parkering av bilen. Garaget får inte användas som förråd, lager, båtuppställning eller stå tom med bilen parkerad på en markerad plats.

De markerade platserna får inte användas för uppställning av husbilar, husvagnar, släp eller andra kommersiella fordon.

Styrelsen har medgivit parkering i nödfall på den södra sidan i backen för maximalt 7 personbilar. Detta gäller enbart under den snöfria delen av året.

Parkering på gräsmatta är ovillkorligen förbjudet.

Styrelsen