I slutet av v 44 kommer trädgårdsavfallscontainern tömmas för sista gången i år . Sedan kommer gruscontainern placeras där . Snart kanske det blir snö . Vill oxå påminna om när det blir snötider är det absolut förbjudet att stå i backen . Då kommer inte snöplogen fram . Så om ni kan , andvänd era garage i första hand ?