Styrelsen kontaktade Veteranpoolen för att efterhöra intresse och kostnad för skötsel av de gemensamma grönytorna på entreprenad.

Anbudet har kommit och kommer att presenteras på stämman.