Styrelsen
söker någon, som vid behov kan ansvara för uppdatering av föreningens hemsida.

För mer information:

kontakta Lars Hagelin0705-84 70 80, PG 28

eller

Charlotta Andersson 0706-77 35 27, PG 22

Styrelsen