Vi har i föreningen 61 garageplatser och 28 markerade parkeringsplatser ute.
För att dessa skall täcka våra gemensamma behov av platser inom området har vi sedan lång tid vissa regler att följa:

Garageplatsen ska alltid användas för parkering, utom vid kortare ”besök”.
Garaget ska inte användas som förråd eller liknande.

För de som har fler än en bil i hushållet gäller att inte missbruka uteplatserna så att övriga medlemmar förhindras parkera i området.

Stora fordon, husbilar, lastbilar, släpvagnar o.dyl. får generellt inte ställas upp på parkeringsplatserna. Undantag kan göras för kortare tid vid t.ex. reseförberedelser upp till någon/några dagar. Dessa fordon ska i så fall parkeras på sådant sätt att andra inte hindras åtkomst till garageplats.

För att alla medlemmar ska få en trevlig miljö och god grannsämja krävs att alla respekterar reglerna samt ålägger sig den självdisciplin som krävs.

Med vänlig hälsning
Styrelsen gm ordf