Vårens första städdag infaller den 22 maj.

Kaffe och fika serveras som vanligt.

Välkomna önska styrelsen.