Kallelse

Styrelsen kallar områdesansvariga till möte i
gemensamhetslokalen torsdag 12/5 kl. 18.00

Styrelsen