En påminnelse om att eventuella motioner till årets stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 29 februari.

Mvh Styrelsen