På förekommen anledning drar vi våra parkeringsregler igen:

# vi har totalt 62 garage i området. Varje medlem har tillgång till ett av dessa. Där ska bilarna
parkeras!

Garagen får inte användas för kommersiella verksamheter! De ägs av samfälligheten och
enskilda medlemmar ska inte tjäna pengar på våra gemensamma tillgångar.

# Vi har 28 platser utomhus. Dessa ska användas för korttidsparkering av våra egna bilar liksom
för våra gäster och besökare, samt för hantverkare, servicefordon och andra; t.ex.
hemtjänsten.

Vi långtidsparkerar INTE på våra uteparkeringar! Inte heller ställer vi upp släpfordon o. dyl.

# och vi tänker på att inte heller parkera på tillfartsvägarna, då dessa är utryckningsvägar.

Ordf