Vi har två förråd för verktyg och maskiner i området.
!. garaget längst ner i området, samt
2. Gamla soprummet.

Bägge dessa är nu anpassade till våra ordinarie soprumsnycklar, dvs även våra hemnycklar, varför ALLA 61 fastighetsägare nu har tillgång till samtliga verktyg och maskiner.

Detta medför att vi ställer krav på oss själva så att de saker vi använder, dels återlämnas där det har sin plats, dels att man rengör verktygen och i tillämpliga fall reparerar eller anmäler till styrelsen om något är sönder.

Styrelsen vill gärna också ha kontakt med medlemmar som kan vara ansvariga för att förråden hålls i gott skick samt hålla koll på när något behöver repareras, bytas ut eller, vid behov, köpas in till föreningen.

Hör gärna av er till mig eller styrelsen eller områdesansvariga.

Ordf