Den 17 september kommer våra grovsopscontainrar, vilka som vanligt placeras i backen.
Styrelsen