Föreningens äldste, tillika den som bott längst i Parkers Gård, Charles, har gått ur tiden. Begravningen ägde rum den 24 augusti och föreningen hedrar honom gem en insättning av 500 kronor på ett av Charles önskat välgörenhetskonto.

Vi beklagar förlusten av en god kamrat och medlem.

Styrelsen gm Ordf.