Vill bara påminna om mötet på måndag den 10:e augusti klockan 18.30, då vi vill se områdesansvariga för att planera kommande arbeten.
Väl mött i lokalen.

ordf