Som de flesta säkert sett, har vi numera ökad tillgång till bruna soppåsar för komposterbara sopor.

Avsikten är att medlemmarna skall ta en hel bunt påsar så att man kan byta påse varje dag. Man skall också GÄRNA ta ytterligare en påse och stoppa den första i och sedan slänga den i de bruna kärlen.
Fördelen, speciellt under varma tider, är att man förhindrar att vätska tränger ut i sopkärlet och därmed otrevlig lukt, flugor och larver.

Betyget från kommunen är ”bra jobbat” och vi har idag en bra sopkultur.
Jättebra allihop!!

Beträffande de gröna kärlen slarvas det en del fortfarande, dels med sopor som vi själva ska ta om hand, dels med dåligt ihopknutna påsar. Detta ändrar vi naturligtvis på.

Ordf.