våren är här och därmed börjar de yttre verksamheterna i föreningen.

Vi har det första styrelsemötet nu på torsdag den 16 april kl 19.00 dit alla valda, också suppleanter och områdesansvariga är hjärtligt välkomna, för att dryfta arbets- och ansvarsområden.

Vi kommer också bestämma kommande arbetsdagar och åtgärdsbehov i området.

Hjärtligt välkomna
//Lars