I år har vi och kommunen infört källsortering och vi vill påminna om att vi själva tar hand om kartonger, förpackningsplast, och dylika material, samt förpackar kompost- och lätt brännbara -sopor väl.

God Jul