Vill härmed informera övriga medlemmar på Parkers gård att det har bildats olika arbetsgrupper i vårt område. Du är mer än välkommen att kontakta projektansvariga om Du önskar delta i någon av grupperna.

+Lekplatserna i området: Projektansvarig Pia Hutter Ehrs PG 48
+Verkstadsplanering: Projektansvarig Lars Hagelin PG 28
+Växtlighet i vårt område: Projektansvarig Camilla Sander PG 38

//Sarah Jevrém, styrelsen