Ärade medlemmar,

Det har skapats debatt kring vad vi ska använda soprummet i område 3 till nu när det inte längre tjänar som soprum. Det har inkommit förslag om att arrangera ett cykelförråd. Styrelsen har fattat beslut att använda utrymmet till ett gemensamt varmförråd till vår högtryckstvätt, elverktyg, eggverktyg samt använda rummet till att serva områdets maskiner. Styrelsen arbetar ständigt för föreningens samtliga medlemmars bästa. Beslutet att arrangera ett gemensamt varmförråd görs till förmån för föreningens behov. Utrustning som idag finns i föreningens gemensamma garage kommer att flyttas upp till det nya varmförrådet och därmed ges möjlighet för föreningens samtliga medlemmar att tillfälligt förvara av ex grill, cyklar och dylikt under vinterhalvåret. Detta utrymme är större än det gamla soprummet och därmed ser vi ett mervärde att göra denna rockad. Under sommarhalvåret önskar vi ställa ner 2 gräsklippare i det gemensamma garaget så att alla kommer åt dem under sina städveckor. Vi kommer att byta lås så att vi når dit med våra egna hemnycklar. Denna rockad ger ingen större extrakostnad för föreningen mer än byte av två cylindrar samt värme för ca 1500kr per år. Ett element har vi redan i området så det behöver vi inte köpa in.

I övrigt vill vi även meddela att vi i veckan kommer att köpa in två nya gräsklippare då två har gått sönder. Att laga dessa ger ingen ekonomisk vinst. Vi kommer även att titta på om det finns möjlighet att installera fläktar i våra soprum för att förebygga kondens och dålig lukt nu när vi har börjat med källsortering. Vi ser även att behovet av bruna kärl är större än vad Renova beräknat så fler är beställda.

//Sarah Jevrém, sekreterare styrelsen Parkers Gård