Glädjande så fungerar källsorteringen bättre och bättre i vårt område! Styrelsen har noterat att de bruna kärlen dvs matavfallskärlen är överfulla och det finns ett behov av att vi beställer hem fler kärl. Vi kommer att ha en dialog med kommunen imorgon och beställa hem ett brunt kärl till till vardera soprum. Vad gäller de gröna kärlen dvs brännbart avfall så verkar det som att vi klarar oss gott och väl med befintliga kärl. I takt med att vi blir ännu bättre på att källsortera kommer vi nog att kunna beställa hem mindre kärl för brännbart avfall.

//Sarah Jevrem, sekreterare styrelsen Parkers Gård