Garagegaveln vid containerplatsen är målad; snyggt jobbat; och containern är åter på plats – rättvänd!
Vi kommer så snart som möjligt att tillverka och montera en ”rutschkana” av något slag för att kunna fylla på containern via grinden utan att skräpet ska hamna utanför.
Vi kommer också att ta bort ”kravallstaketen.
Vill bara poängtera att alla är försiktiga så att inga olyckor sker!!

styrelsen