Containerplats:
I våras förelåg önskemål från några medlemmar att vi skulle ställa ut trädgårdscontainern på vår containerplats innan allt var färdigställt. Nu måste vi tillfälligt ta bort trädgårdscontainern i veckan för att slutföra bl a asfalteringen. Hoppas ni har överseende med detta. Kravallstaketet som står vid trädgårdscontainern är/har varit en säkerhetsåtgärd då bygget inte är/har varit helt färdigställt. Per PG 11 och Sven-Erik PG 9 har idag också påbörjat måleriarbetet på garagegaveln och det blir nog bäst för deras arbetsmiljö om containern inte står i vägen även för deras arbete.

//Sarah Jevrém, sekreterare styrelsen